Profil

Profil

Dopravná spoločnosť vznikla v roku 2001 zakladateľom Imrichom Ivaničom. v roku 2008 sa pretransformovala na spoločnosť Ruben Transport s.r.o., dňom zápisu 30.04.2008 do Obchodného registra SR - Okresného súdu Nitra.

Ciele spoločnosti

Prioritou a hlavným cieľom našej spoločnosti, je splniť akékoľvek požiadavky a želania našich zákazníkov, aplikáciou známeho hesla: "Náš zákazník - náš pán", priamo v praxi, pri zabezpečovaní dodania tovarov našich zákazníkov včas na miesto určenia a tým napĺňať aj životné krédo zakladateľa firmy o vybudovní prosperujúcej a rozvíjajúcej sa stabilnej dopravnej spoločnosti.

Kapacita vozidiel od 1 palety do 8 paliet.

Vozový park:

  • Fiat Ducato do 5 paliet, nosnosť 1250 kg - 4 kus
  • Fiat Ducato plachta do 8 paliet, nosnosť 1100 kg - 4 kus
  • Peugeot Boxer do 5 paliet, nosnosť 1250 kg - l kus

Naša adresa:

Ruben Transport s.r.o., Kamenica nad Hronom 496, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 44 132581, tel.: +421 36 749 606, mob.:+421 905140147 TIMO NUMBER: 158147

Prevádzka:

Ruben Transport s.r.o., Komenského 4, 943 01, Štúrovo